IMG_7931 2.JPG

Helhetlig fødselsforberedelser i grupper og barselyoga

Samlinger: 02.11 - 16.11 og  07.12 (2021)
(kl 18 -20 alle dager)

Ønsker du å forberede deg til fødsel, på en arena hvor intensjonen er at åpenhet, og en trygg, aksepterende atmosfære skapes i samhold med kursholder og en liten gruppe gravide kvinner?


Velkommen som førstegangs eller flergangsfødende til fødselsforberedelse, på det tidspunktet i svangerskapet hvor du selv er rede til å starte den mentale og følelsesmessige forberedelsen. Hos oss er du en del av en gruppe på maks 4-5 kvinner som møtes tre ganger á 2timer i svangerskapet til kurs og samtaler i gruppe om ulike tema til fødselsforberedelse.


Hver samling har tema som feks fødselens natur, smertelindring, mental styrke med innføring i enkle verktøy, tillit til egne fødekrefter og motivasjon, pusteteknikker, oppmerksomt nærvær for avspenning og tilknytning til det ufødte barnet. Det er satt av egen tid i kurset til gruppesamtale og spørsmål rundt fødselstema som i felleskap opptar gruppa, og dette blir ledet av jordmor Tonje. Partner er velkommen på tredje samling. 


Hilde Mari er yogainstruktør og bidrar også i kurset med kunnskap og erfaring med pust og oppmerksomt nærvær. Hun vil ha egen barselyoga for gruppa etter fødsel, for de som ønsker det. Her vil vi også ta opp tema som fysisk og psykisk helse i barsel v/jordmor Tonje. Dette inngår ikke i prisen, nærmere informasjon kommer.

Pris totalt for alle samlingene 2490,- 


Påmelding: hei@jordmorsamtale.no eller via hjemmesiden: 

www. jordmorsamtale.no